Diensten

Eenvoudige handelingen

Eenvoudige handleidingen

Deze methode hanteren we bij de verwijdering van de welgekende asbesthoudende golfplaten & overige hechtgebonden materialen. Het risico op het vrijkomen van asbesthoudende vezels is hierbij zeer beperkt. Meer concreet, gedurende de verwijdering mag het het asbestgehalte in de lucht niet hoger zijn dan 0,01 vezel per cm³.  Deze werkmethode kan enkel toegepast worden bij niet-beschadigde hechtgebonden toepassingen. Bovendien mag de toestand van het materiaal tijdens de verwijdering niet wijzigen.
 
Volgende materialen kunnen verwijderd worden onder eenvoudige handeling: Asbestcement, asbesthoudende tegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten, asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm. 

Een aantal bekende toepassingen: golfplaten, leien, bloembakken, schoorstenen, vensterdorpels, …

Couveusezak methode

Couveusezak methode

Deze methode wordt enkel toegepast voor het verwijderen van asbesthoudende isolatie rond leidingen. Deze werkwijze wordt enkel toegepast in de buitenlucht of indien uit de risicoanalyse blijkt dat deze techniek gunstiger is dan de hermetische zone. 

De couveusezakmethode houdt in dat er een plastic flap met daaraan een binnenzak van ongeveer 1meter breed rond het te verwijderen gedeelte wordt bevestigd. Aan deze binnenzak zijn handschoenen bevestigd. Door deze handschoenen kunnen we het afgesloten gedeelte veilig verwijderen.

Hermetische zone

Hermetische zone

Deze methode gebruiken we zodat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken. Dit om de veiligheid van mens en omgeving te garanderen, eventuele contaminatie wordt hierdoor uitgesloten. Onze opgeleide mensen maken de gehele ruimte rond de te saneren asbasthoudende toepassingen luchtdicht met behulp van plastic folie. Zodra de ruimte luchtdicht is gemaakt wordt deze in onderdruk gebracht waarbij de lucht in de ruimte continu ververst en gefilterd wordt.

Een aantal bekende toepassingen: leidingisolatie in een kelder- of verwarmingsruimte, spuitasbest, asbesthoudend materiaal dat enkel verwijderd kan worden door het te beschadigen etc.

Wij zijn er om te helpen! Bel vandaag nog!