Over ons

Wij zijn de juiste partner voor het correct verwijderen van asbesthoudende materialen. Wij beschikken over de nodige ervaring, kennis en erkenning.

Een asbesttoepassing kan een groot risico vormen voor jezelf en je omgeving.
Je asbesttoepassingen niet verwijderen en laten zitten, is op zich niet levensbedreigend.
Echter, wanneer die asbesttoepassing beschadigd wordt (door een storm, een ongeval, ouderdom, …) komen de asbestvezels vrij in de lucht en die zijn kankerverwekkend.

Het saneren van asbest vraagt de nodige kennis & vaardigheid,met onze gekwalificeerde asbestverwijderaars zijn we dagelijks bezig met het schoonmaken en verbeteren van onze leefomgeving. Dat doen we door met behulp van de best beschikbare technieken, alle asbesthoudende materialen op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren.
Aangezien er gedurende het asbestverwijderingsproces aanzienlijk wat risico’s aan het licht komen, worden onze medewerkers intensief getraind. Dit resulteert tevens in het feit dat we over alle nodige certificaten beschikken zodanig de meest complexe projecten uitgevoerd kunnen worden
Arbeidsveiligheid, welzijn van klant en medewerker, het creëren van een gezonde werkomgeving én het voorkomen van materiële/ milieuschade , dit zijn onze prioriteiten.

Omdat wij een asbestverwijderaar zijn in België, geniet je onder bepaalde voorwaarden van een mooie subsidie wanneer je er voor kiest om je asbest door ons te laten verwijderen.